/ Financial reports – Appspotr

Financial reports

Title Download
Delårsrapport Räkenskapsåret 1 Maj 2018 – 30 April 2019 och första kvartalet 1 Maj 2018 – 31 Juli 2018 PDF
Årsredovisning 2017-05-01 - 2018-04-30 PDF
Bokslutskommuniké Räkenskapsåret 1 MAJ 2017 - 30 APRIL 2018 och fjärde kvartalet 1 FEBRUARI 2018 - 30 APRIL 2018 PDF
Delårsrapport, 1 November 2017 - 31 January 2018 PDF
Delårsrapport, Augusti - 31 Oktober 2017 PDF
Årsredovisning 2016-2017 PDF
Bokslutskommuniké Räkenskapsåret 1 MAJ - 30 APRIL 2017 PDF
Delårsrapport, November 2016 - 31 Januari 2017 PDF
Delårsrapport, Maj - 31 Oktober 2016 PDF
Delårsredovisning 2016 PDF
ABL yttranden 13.6 & 14.8 - 2015-2016 PDF
Styrelsens redogörelse av 13.6 och 14.8 - 2015-2016 PDF
Årsredovisning 2015-2016 PDF
Årsredovisning 2014-2015 PDF
Årsredovisning 2013-2014 PDF