Press releases

October 16, 2018

Rättelse: 18 Oktober är Sista Dag för Handel I Appspotr BTA 1

Rättelse avser antal aktier efter registrering.

Den nyligen genomförda nyemissionen i Appspotr AB har nu delregistrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Appspotr BTA 1 (ISIN SE007644079) är på torsdag den 18 oktober.

Efter registreringen av de aktier som tecknats med företrädesrätt har Appspotr totalt 21 557 320 aktier och aktiekapitalet uppgår till 4 311 464 kronor. Aktier som tecknades utan företrädesrätt kommer att registreras senare.

Den nyregistrerade aktierna, som alltså tecknades med företrädesrätt, kommer att finnas på respektive VP-konto/depå den 24 oktober.

För ytterligare information, kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

October 15, 2018

18 Oktober Är Sista Dag för Handel I Appspotr BTA 1

Den nyligen genomförda nyemissionen i Appspotr AB har nu delregistrerats hos Bolagsverket. Sista dag för handel med Appspotr BTA 1 (ISIN SE007644079) är på torsdag den 18 oktober.

Efter registreringen av de aktier som tecknats med företrädesrätt har Appspotr totalt 21 557 210 aktier och aktiekapitalet uppgår till 4 311 464 kronor. Aktier som tecknades utan företrädesrätt kommer att registreras senare.

Den nyregistrerade aktierna, som alltså tecknades med företrädesrätt, kommer att finnas på respektive VP-konto/depå den 24 oktober.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

October 5, 2018

Appspotrs företrädesemission genomförd - tillförs kapital för förvärv av Appsales

Företrädesemissionen för Appspotr tecknades till drygt 83 % – ca 98 % efter garantiåtaganden – och tecknades därmed till 22,6 MSEK. Med det tillförda kapitalet kommer Appspotr att slutföra förvärvet av Appsales och genomföra en ökad satsning på försäljning.

– Jag är glad att vi nu fått in kapital för att ta Appspotr till nästa nivå. Vi kan fokusera helhjärtat på försäljning med Appsales samtidigt som vi fortsätter med Appspotrs utveckling och försäljning i ökad takt. Jag vill även välkomna alla nya aktieägare som valt att investera i Appspotr, säger Patric Bottne, vd för Appspotr.

Den nu genomförda företrädesemissionen omfattar 12 928 061 aktier till en teckningskurs om 1,75 SEK per aktie, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet med 2 585 612,20 SEK. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 8 271 170 aktier med stöd av teckningsrätter och 2 502 189 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter. Totalt 2 001 042 aktier tecknades genom kvittning av fordran, motsvarande drygt 3,5 MSEK.

Garanterna fick teckna 2 154 702 aktier, motsvarande 16,7 % av det totala antalet tecknade aktier och ca 20,5 % av sin garantiförbindelse.

Appspotr kommer tillföras ca 13,8 MSEK efter emissionskostnader på 4 MSEK och kvittning av lån på 3,5 MSEK till Novel Unicorn, Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB, Lissåker Consulting, Lennart Bergström, Victor Allerby och Hans-Peder Loid samt återbetalning av 1,3 MSEK till Modelio Equity och Sonny Johansson gällande ett utestående konvertibellån.

För ytterligare information, kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appsales Sweden AB

Appsales erbjuder app som en tjänst till företag och organisationer. Appsales är ett säljbolag till Appspotr och har 5 anställda och är baserade i Malmö.

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 oktober 2018.

Ladda ner som PDF

October 5, 2018

Efter lyckat test - Hoodin blir tillgängligt i Appspotrs marknadsplats

Efter ett lyckat gemensamt test i samband med Lund Comedy Festival fördjupar Malmöbolaget Hoodin och Appspotr nu sitt samarbete.

I augusti inledde Hoodin och Appspotr ett gemensamt testprojekt för en app till Anagram Produktion AB som arrangerar Lund Comedy Festival. Hoodins teknik hämtar in och strukturerar digitalt innehåll och kan via Appspotr lätt förpackas i en app. Testprojektet föll mycket väl ut då både Appspotr, Hoodin och kunden såg stora fördelar med lösningen.

Baserat på det lyckade testprojektet stärker nu Hoodin och Appspotr sitt samarbete genom att Hoodin nu påbörjar utvecklingen av en modul till Appspotrs plattform och marknadsplats för lansering under 2019. Med lanseringen av modulen kan Hoodin nå ut till de apputvecklare och återförsäljare som använder Appspotrs utvecklingsplattform och hänvisa kunder som vill ha appar med Hoodin-funktionalitet till Appspotr.

– Att få in Hoodin som utvecklare i vår utvecklarportal och leverantör av sin modul till vår marknadsplats är ett kvitto på att vårt ekosystem fungerar. Hoodins tjänst är suverän i appar där många vill ha aggregerade nyheter och information från olika källor i ett flöde. Det är en supermodul som kompletterar det nuvarande utbudet av moduler i vår marknadsplats mycket bra. Jag tror många nuvarande och framtida apputvecklare i Appspotr kommer att tycka Hoodins modul är en perfekt funktion för sin app, säger Appspotrs vd Patric Bottne.

– Att addera partners och bredda våra försäljningskanaler är en viktig del av vår strategi. Appspotr är en perfekt partner som både adderar värde och öppnar dörren till en mycket stor marknad för Hoodin, säger Hoodins vd Marcus Emne.

För ytterligare information, kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)
Mobil: +46 701 46 61 89
E-post: patric@appspotr.com

Marcus Emne, VD Hoodin AB
Mobil: +46 76-1472273
E-post: marcus@hoodin.com

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

September 25, 2018

Appsales Tecknar återförsäljaravtal Med B4B

Appsales - ett helägt säljbolag till Appspotr - har tecknat återförsäljaravtal med B4B för leverans av app som en tjänst.

B4B levererar telekom- och IT-lösningar till företag och offentlig sektor. Bolaget levererar hårdvara i form av telefoner, surfplattor, laptops och konferensutrustning och upphandlar tjänster som mobilabonnemang, växeltelefoni etc. för kundens räkning. B4B samarbetar med de bästa inom varje område och har sedan tidigare haft ett informellt samarbete med Appsales. Att Appsales numera ägs av Appspotr med tillgång till både plattformen och lanseringen av Cyan innebär att det samarbetet fördjupas med ett återförsäljaravtal för app som tjänst i sin helhet.

– Våra kunder efterfrågar innehållstjänster och mobil-appar både som ett komplement till smartphones och plattor och som fristående lösningar specifikt inom information, kommunikation och dialog både för internt och externt bruk, säger Peter Savéros, vd för B4B. Vi ser stora möjligheter att förstärka vårt kunderbjudande genom att tillföra effektivitetshöjande innehållstjänster och kunna leverera en helhet för kundens mobilitetsbehov.

– Vi ser en stor potential i samarbetet med B4B både inom den traditionella appaffären, men även för mer komplexa affärer där apparna är en del av en lösning som inkluderar både hård- och mjukvara och där vi idag inte har kunnat möta efterfrågan, säger Carsten Sparr, vd Appsales. Samarbetet ger oss tillgång till en mycket attraktiv målgrupp där B4B redan är etablerade som leverantör.

– Det är jättekul att se det första resultatet av hur Appsales och Appspotr förstärker varandras styrkor. Som en del av Appspotrs företagsgrupp kan Appsales växla upp sitt försäljningsarbete och fördjupa sina samarbeten genom att knyta fler återförsäljare i sitt nätverk till Appspotrs plattform, säger Patric Bottne, vd Appspotr.

Om B4B

Med över 40 år av samlad erfarenhet av telekom- och IT-lösningar levererar B4B kvalitetssäkrad spetskompetens inom hårdvara, innehåll, service och finansiering av mobila kommunikationslösningar till företag och offentlig sektor. B4B bygger lösningar på kvalitetssäkrade samarbeten med de bästa aktörerna inom sitt område. Resultatet blir spetskompetens i varje del. B4B finns i Stockholm/Södertälje- och Malmö/Öresundsregionen och arbetar med kunder över hela Sverige. Läs mer om bolaget på https://www.b4b.nu/

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Om Appspotr AB

Appspotr matchar icke-kodare och kodare på sin plattform för apputveckling. Plattformen gör det möjligt för icke-kodare att bygga native appar helt utan förkunskaper i programmering med hjälp av färdiga moduler. Kodare kan via plattformens utvecklarportal bygga moduler med avancerad funktionalitet som säljs till icke-kodare i plattformens marknadsplats. Appspotr har 10 anställda och är baserade i Göteborg.

Om Appsales Sweden AB

Appsales erbjuder app som en tjänst till företag och organisationer. Appsales är ett säljbolag till Appspotr och har 5 anställda och är baserade i Malmö.

Ladda ner som PDF

1 2 3 ... 17