Press releases

April 18, 2018

APPSPOTR SÄKRAR FINANSIERING FRÅN NOVEL UNICORN

Appspotr AB säkrar ytterligare lånefinansiering från Novel Unicorn.

Novel Unicorn lånar ut 1 MSEK och ansluter sig därmed till de övriga huvudägare som givit Appspotr lånefinansiering. För mer detaljer läs pressmeddelande från igår 2018-04-17. Lånet har ingen uppläggningsavgift och löper med 4% ränta till och med 13 April 2019.

För ytterligare information kontakta: Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ) Mobil: +46 701 46 61 89 E-post: patric@appspotr.com Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 april 2018. Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

April 17, 2018

Appspotr Säkrar Finansiering

Appspotr AB säkrar ny lånefinansiering för att finansiera fortsatt verksamhet med fokus på marknadsföringen av den nyligen lanserade utvecklarportalen. Samtidigt rullar projekten i Appspotr Asia på.

I det första kvartalet lanserades den utvecklarportal som bolaget tog in pengar i samband med noteringen 2016 för att utveckla. I portalen kan utvecklare bygga moduler i React Native och erbjuda dessa till icke-kodande kreatörer via plattformens marknadsplats. Initialt har den lanserats i en stängd version för inbjudna, men inom kort kommer den att öppnas upp för alla utvecklare. Bolaget har nu möjlighet att realisera det ekosystem kring apputveckling och den plattformsaffärsmodell, där utvecklare och kreatörer finner varandra och gör affärer, som sedan starten varit bolagets vision.

– Vi har sedan februari 2017 kraftsamlat kring vår Kina-satsning. Kina är en fantastisk möjlighet för oss, men det har också krävt mycket tekniskt. Dels kring utveckling av plattformen och dels kring utvecklarportalen, som är förutsättning för affärerna i Kina. Eftersom vi är ett litet företag med begränsade resurser blev konsekvensen av kraftsamlingen att vi prioriterade ned marknadsföringen mot kreatörer som bygger appar i vår plattform, säger vd Patric Bottne.

– De diskussioner som vi har med aktörer i appvärlden visar tydligt att vi har lanserat utvecklarportalen vid ett mycket bra tillfälle. Detta eftersom ingen konkurrent har ett liknande ekosystem eller plattformsaffärsmodell. Med en marknadsföringssatsning som sätter stort fokus på vår utvecklarportal har vi därför mycket goda chanser att ta en tätposition på en starkt växande marknad, fortsätter Patric Bottne.

Samtidigt är Appspotr Asia, som redan driver tre mycket spännande projekt med iReserve*, Yuxin och EZ Cloud och för diskussioner om fler projekt med fler partners, fortsatt finansierat för sin verksamhet. Satsningen tillsammans med Novel Unicorn i Kina (se pressmeddelande från maj 2017) är nu inne i fasen då fokus ligger på samarbeten, eventuella förvärv, tillväxt och försäljning.

– Vi är helt övertygade om att apputveckling kommer att göra samma resa som webbutveckling och flytta över från skräddarsydda engångslösningar till plattformar där utvecklare och kreatörer möts. Vi är lika övertygade om att vi har en teknisk plattform som kan bli världsledande och att vi har de kommersiella samarbetena för att ta oss dit. På vägen kommer att vi behöva kapital. Tills vi kan återinvestera vinster måste det kapitalet komma utifrån och lösningen som presenteras nedan tar oss en bit på resan, säger Patric Bottne.

– Styrelsen är nöjda med den lösning vi valt kring finansieringen och fortsätter också dialogen med fler kandidater, både industriella aktörer och rena investerare, som visat intresse för att vara med att finansiera vår resa med Appspotr, säger Appspotrs styrelseordförande Peter Wendel.

Finansieringen Lånen kommer från två olika håll och uppgår totalt till 6,5 MSEK. Tillsammans täcker de Appspotr AB:s rörelsekapitalbehov till hösten 2018.

4 MSEK kommer från Modelio Equity AB (2 MSEK) och från Sonny Johansson (2 MSEK) och löper med 12% ränta till och med mars 2019. En uppläggningsavgift på 5% av lånebeloppet tillkommer. Långivaren har möjlighet att teckna sig för nya aktier i en riktad emission som kvittning av hela eller delar av skuldbeloppet. En sådan kvittning kan begäras av långivaren den 1:e varje månad och sker då med 15% rabatt mot aktuell kurs.

2,5 MSEK kommer från huvudägarna i form av Starbright Invest AB, Northern CapSek Ventures AB (som tillhör samma sfär som Ekapaifs ägare), Lissåker Consulting AB och även delägarna Lennart Bergström, Victor Allerby och Hans-Peder Loid. Lånet har ingen uppläggningsavgift och löper med 4% ränta till och med 13 April 2019.

* Notera att iReserve i tidigare pressmeddelanden felaktigt har benämnts som iRegister.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Denna information är sådan information som Appspotr AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2018.Om Appspotr AB Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg. Om Appspotr Asia Ltd Appspotr Asia är ett dotterbolag som ägs gemensamt av Appspotr AB (30%) och Novel Unicorn (70%). Se pressmeddelandet om satsningen i Kina från den 29 maj 2017 för mer information.

Ladda ner som PDF

April 3, 2018

MILESTONE 2 REACHED

The board of Appspotr AB has decided that milestone 2 in the cooperation agreement with Novel Unicorn has been reached through the pilot project deals that has been signed with iRegister, Yuxin and EZ Cloud.

These three companies already have established app-based services and customers who are experienced app users. Together, they have over 500 000 customers that now will be targeted.

– I am very proud over the deals that we and Novel Unicorn have put together and I’m full of anticipation for the future. Together, these three partners have over half a million app experienced customers and that gives very good chances to succeed in our projects, says CEO Patric Bottne.

At the same time, Appspotr’s platform, with its newly launched developer portal and its marketplace, provides these three with great opportunities to both strengthen their position in China by delivering customer specific apps and to build new positions in markets outside China.

– Our partners have a very good understanding of our platform and they see the opportunities that our developer portal and our marketplace provide for them to create modules to customize apps and, down the line, to expand globally through our marketplace, says Patric Bottne.

While these projects are running, discussions are being held with third party developers outside China that want to develop modules with unique functionality for the Chinese market. And as could be read in the market update published on March 12, there are projects running with customers and partners that doesn’t involve China.

– The strength of our ecosystem for app development and the way it works in practice – when creatives, developers and customers around the world can do business with each other to develop new app functionality and sell it our marketplace – is now apparent. We now have three deals just in China and together with Novel Unicorn, we will find more all-around Asia. The potential in these first three is big enough to give us the chance to reach our sales targets, says Bottne.

– The cooperation agreements that have been reached with these three well established digital service providers have big potential. With the developer portal and the platform business model in place, the company is now moving into an exciting phase what we have been looking forward to for years. We in the board have decided to deem the deals with these three partners as sufficient for milestone 2. In parallel, dialogues continue with more partners. With milestone 2 in place, we increase our ownership in Appspotr Asia according to plan, says chairman Peter Wendel.

Patric Bottne, CEO, Appspotr AB

Phone: +46 701 46 61 89

E-mail: patric@appspotr.com

About Appspotr AB Appspotr makes it easy for individuals and businesses to create native apps online, without pre-programming skills. The user builds the app using pre-programmed modules, custom design and content, and then publishes it in any app store. At the same time, Appspotr offer developers an opportunity to earn money from creating the modules used. Appspotr has 12 employees and is based in Gothenburg. About Appspotr Asia Appspotr Asia is a subsidiary jointly owned by Appspotr AB (30%) and Novel Unicorn (70%). See the press release on the Chinese joint venture from 29 May 2017 for more information.

March 12, 2018

MARKNADSUPPDATERING APPSPOTR

Nedan följer en marknadsuppdatering vars syfte är att stävja eventuella rykten och spekulationer i forum på aktiemarknaden.

Appspotr för tre konkreta dialoger med SaaS-bolag i Kina där två har lett till färdiga avtal om pilotprojekt. I ett av fallen, förs även diskussioner om ett förvärv. Därutöver för Appspotr och Novel Unicorn, för Appspotrs räkning, flera diskussioner om samarbeten, där vissa rör sig bortom konkreta affärssamarbeten.

Avtal och projekt med SaaS-bolag inom restaurangnäringen

Appspotr har sedan tidigare meddelats i pressmeddelande 2017-12-20— med stöd av Novel Unicorn — skrivit avtal med iRegister om ett pilotprojekt för appar till 1 000 restauranger där iRegister betalar ett initialt arvode på 3,6 miljoner kronor till Appspotr Asia. iRegisters affärssystem för restauranger är klart inom kort. Förberedelser för pilotprojektet har redan påbörjats där båda företagen nu tillsammans planerar projektet med målsättning att gå live under 2018. Observera att denna tidsplan kan försenas då vi är avhängda av iRegisters utrullningstakt av sina appar. Affärssystemet består utav två delar. Ett internt system för restaurangen och en extern app där restaurangens gäster kan boka bord mm. Det är kring den externa appen som pilotprojektet genomförs. Tanken är att varje restaurang skall kunna publicera sin egendesignade app under eget varumärke via vår plattform.

Mishu Technology, som är en av huvudägarna i iRegister, har redan idag över 260 000 restaurangkunder i sitt appbaserade affärssystem för beställning av råvaror och livsmedel. Totalt finns det 5 miljoner restauranger i Kina. iRegister kommer främst bearbeta Mishus befintliga kunder men också övriga restauranger i Kina. Potentialen för Appspotr är därför långt större än de 1 000 appar som piloten innefattar. Någon mer information än så kan inte lämnas i tillfället.

Avtal och projekt med SaaS-bolag inom privat barnomsorg

Appspotr har i mars månad — med stöd av Novel Unicorn — skrivit avtal med Henan Yuxin Communication Technology (Yuxin) om att inleda ett pilotprojekt. Detta avtal har föregåtts av ett sedan tidigare tecknat samförståndsavtal som meddelats i pressmeddelande 2017-12-20. Pilotprojektet syftar till att Yuxin ska kunna leverera sitt befintliga appbaserade affärssystem för förskolor som unika appar till varje unik förskola med hjälp av Appspotrs plattform, API och nyligen lanserade SDK baserat på React Native. Projektplanering påbörjas nu och förhoppningen är att vara igång under året med leverans av appar till nya kunder. Observera att denna tidsplan kan försenas då utrullningen av nya appar bestäms av Yuxins säljtakt. Yuxin har idag 1 800 förskolor som kunder, där totalt 200 000 familjer betalar för att använda appen, antingen via de operatörer som Yuxin har avtal med eller direkt till Yuxin.

Appen används dagligen av förskolepersonal, föräldrar och lokala myndigheter. De olika målgrupperna får tillgång till olika information och funktioner via appen. Eftersom majoriteten av förskolorna i Kina är privata, finns det från myndigheternas sida ett starkt kontrollbehov. Flera av dessa lagstiftade krav som skall efterföljas kan skötas och kommas åt via appen.

Med en privat marknad kommer en konkurrenssituation mellan förskolorna i Henan-provinsen, som har 100 miljoner invånare. Alla förskolor vill erbjuda sina tjänster till de 4 miljoner barn som årligen börjar i förskolan. Yuxin har i år lanserat ett paket av nya funktioner i sin app, där några av dem avser att förenkla för förskolorna att följa de nya regelverk som myndigheterna har fastställt.

Med Appspotr vill Yuxin nu erbjuda sitt appbaserade affärssystem till förskolorna med egendesignade appar under eget varumärke, vilket stärker förskolorna i konkurrensen om föräldrarna. Totalt finns 18 600 förskolor i Henan-provinsen och varje förskola har i genomsnitt cirka 240 elever. Totalt ger det en marknad av cirka 4 miljoner familjekonton till Yuxins app.

Avtalsförhandlingar och projekt med SaaS-bolag inom fintech

Appspotr är sedan i februari månad - med stöd av Novel Unicorn - i avtalsförhandlingar med EZ Cloud om att inleda ett pilotprojekt. Pilotprojektet syftar till att EZ Cloud med hjälp av Appspotrs plattform, API och SDK kan erbjuda sin appbaserade ekonomitjänst för små och medelstora företag som unika appar under kundens eget varumärke. Tidsplan och omfattning av projektet är ännu inte helt fastställd men om avtal nås så går man live under året. Observera att avtalsförhandlingarna kan leda fram till att avtal inte uppnås och att den tänkta tidsplanen kan försenas. EZ Cloud har idag 100 000 små och medelstora förtag som kunder, är starkt finansierade och har målet att dubbla sin kundstock under 2018. Potentialen för Appspotr kommer att klarläggas under ett eventuellt pilotprojekt, men bedöms som betydande.

Förvärvsdiskussioner

I dialogen med ovanstående SaaS-bolag har det framkommit möjligheten att förvärva Yuxin. Appspotr har inte haft förvärv som en strategi för tillväxt men ser detta som ett intressant tillfälle och en väg för snabb tillväxt och etablering i Asien. Utgången av den dialog som idag är påbörjad med Yuxin är fortsatt oviss och måste först föregås av sedvanlig due diligence, men det finns ett samförstånd mellan bolagen om Appspotrs intresse om eventuellt uppköp. Dialog pågår också parallellt med investerare för att finansiera en eventuell affär. Pga sekretessavtal kan inte mer information lämnas i nuläget.

Övriga diskussioner

Appspotr har blivit inbjudna att medverka i två pilotprojekt inom appbaserade kunddialoglösningar med två olika internationella företag i Sverige. Bägge bolagen för nu även en kommersiell förhandling med Appspotr om hur man går vidare efter pilotprojekten om de utfaller väl. Redan i detta skede har avsevärda förbättringar påvisats avseende snabbheten att ta emot kundärenden samt i realtid kommunicera och lösa uppkomna supportärenden. Mycket pekar mot att samma behov av att förenkla den supporttunga verksamhet som dessa två bolag har, återfinns hos alla storbolag med supporttung verksamhet. Båda projekten baseras på Appspotrs nyligen lanserade SDK och på ett upplägg där Appspotr, vid en eventuell framgångsrik förhandling som resulterar i avtal, i så fall utvecklar lösningen tillsammans med kunderna. Notera att ett scenario också kan bli att inget avtal undertecknas.

Appspotr har börjat leverera ett mindre antal appar till artister och e-sportlag. Bl a lanserade Jessica Andersson nyligen sin egen app via Appspotr inför lördagens melodifestivalfinal. Syftet är att finna samarbetspartners inom musikindustrin och e-sport branchen, då dessa branscher bedöms som lukrativa. Diskussioner pågår med olika intressenter, men ingenting har ännu lett fram till avtalsförhandlingar.

Appspotr har haft möten med en stor mängd potentiella samarbetspartner både i Asien och Europa där man utvärderat möjligheten för samarbete. Lärdomarna från dessa möten är att Appspotr valt att välja bort aktörer som för Appspotr är för resurskrävande, investeringsintensiva eller osäkra. Istället är det tydligt att appbaserade SaaS-bolag, inom en viss bransch med en specifik lösning eller affärssystem och en upparbetad kundstock är en typ av partner som passar Appspotr. Bolagen har god kunskap och insyn i appekonomin och ser stora möjligheter i Appspotrs plattform samtidigt Appspotr kan se intäktsmöjligheter i volym på en appmogen kund. Denna typ av dialoger och möten fortsätter med målet att hitta fler partners att skriva avtal med under 2018.

Novel Unicorn har sedan lång tid tillbaka fört samtal och haft möten med flera stora institutionella

aktörer på den kinesiska marknaden där olika typer av mer strategiska samarbeten diskuteras. Ännu har ingen av dessa diskussioner nått fram till konkreta affärsupplägg eller former av samarbeten som

Appspotr önskar få på plats på kort sikt.

Milstolpe 3-5

Novel Unicorns milstolpe 3-5 handlar om att bygga upp försäljningsvolym i Appspotr Asia Ltd genom partners. Hittills är flera samarbeten med SaaS-bolag på plats för att bygga upp denna försäljning. Ambitionen är att Appspotr Asia Ltd med stöd av Novel Unicorn fortsatt skriver fler avtal med SaaS-bolag, för att öka mängden av försäljningskanaler ut mot marknaden. Även att addera andra strategiska samarbetspartners som kan stärka Appspotrs varumärke i Asien. Modellen med att starta med ett pilotprojekt på ett mindre antal kunder och därefter mer aggressivt skala upp försäljningen efter pilotprojektet, tros vara den mest optimala modellen. Observera att tidsplanen för milstolpe 3-5 är aggressiv hållen och kan försenas genom det beroende av partners försäljningstakt som finns.

Kommentar från Appspotrs VD, Patric Bottne:

”Vi har nu på cirka 6 månader arbetat fram avtal med samarbetspartners som representerar en potentiell total marknad av 500 000 kunder. Det är jag väldigt nöjd med. Vi gick in i Asien i tron att vi skulle skriva avtal med för oss svenskar större kända varumärken i Asien. Men längs vägen har vi, efter utvärdering av vad som är den bästa marknadspotentialen för oss, landat i bolag som idag är appbaserade och där både bolaget i sig och deras kunder och slutkunder är mogna appanvändare. Här hittar vi en köpkraft och affärslusta för vår plattform som är precis det vi efterfrågar. Varumärken som iRegister, Mishu, Yuxin och EZ Cloud är såklart helt okända för oss i Sverige men sitter på sådana massiva volymer av kunder, att de allihop varit miljardbolag om de varit baserade i Europa. Vi har hittat helt rätt i dessa samarbeten. Vi söker också fortsatt samarbeten med större institutionella aktörer, men då mer som marknadsföringspartner som kan hjälpa oss bygga upp vår varumärkeskännedom. Vi ser med tillförsikt fram emot att skriva avtal med fler partners — nu när vi har börjat fått upp värmen ska vi inte sitta still!”

Kommentar från Appspotrs styrelseordförande, Peter Wendel:

”De dialoger som Novel Unicorn för med flera institutionella aktörer är av strategisk art där det inte bara blir appaffären i sig som hamnar i fokus, utan hela bolaget, tillväxten inom den globala appekonomin och det ökade behovet av appverktyg på marknaden. Då hamnar Appspotr också under luppen för andra diskussioner som till exempel investering i bolaget, synergieffekter inom egna affärsområden och så vidare, som gör att konkreta affärssamarbeten — som vi just nu söker — förhalas och drar ut på tiden. Det är viktigt att poängtera att det inte finns några dialoger om uppköp av Appspotr eller liknande så vi inte blir vilseledande, utan det är mer för att beskriva komplexiteten och dynamiken i de dialoger Novel Unicorn har. Gällande likviditeten i de båda bolagen har Appspotr Asia Ltd har fortsatt en god likviditet och målet är att man skall klara av att bygga upp de försäljningsmål som satts upp på befintlig kassa. Appspotr AB är på sikt beroende av intäkter från försäljningen i Asien och om det blir förseningar i tidsplanen kan bolaget behöva stärka upp sin kassa. Arbete med åtgärder för att säkerställa detta pågår i styrelsen.”

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Appspotr gör det enkelt för privatpersoner och företag att skapa native appar online, utan förkunskaper i programmering. Användaren bygger appen med hjälp av färdiga moduler, skräddarsyr design och innehåll för att sedan publicera den i valfri appbutik. Samtidigt erbjuder Appspotr utvecklare en möjlighet att tjäna pengar på att skapa de moduler som används. Appspotr har 12 anställda och är baserade i Göteborg.

Ladda ner som PDF

March 1, 2018

APPSPOTR ASIA IN FINAL TALKS REGARDING COOPERATION AGREEMENTS IN CHINA CONNECTED TO THE SECOND MILESTONE

Appspotr Asia is now, with the support of Novel Unicorn, in final talks regarding additional deals with strategic partners in China. The deals are connected to the second milestone in the cooperation agreement between Appspotr and Novel Unicorn.

The cooperation agreement between Appspotr and Novel Unicorn was structured around five milestones, where the first two were to sign deals that lays the groundwork for reaching the sales targets in the last three. For each milestone reached, Novel Unicorn is granted warrants for shares in Appspotr while Appspotr’s ownership in Appspotr Asia increases. The first milestone was regarding payment solutions and has, as has been communicated earlier, already been reached.

The second milestone focuses on deals with strategically important partners that creates conditions for reaching the sales targets in the last three milestones. The evaluation of the deals that are now being negotiated is estimated to be complete no later than March 31st.

For more information, please contact:

Patric Bottne, CEO Appspotr AB (publ)

Phone: +46 701 46 61 89

E-mail: patric@appspotr.com

About Appspotr AB

Appspotr makes it easy for individuals and businesses to create native apps online, without pre-programming skills. The user builds the app using pre-programmed modules, custom design and content, and then publishes it in any app store. At the same time, Appspotr offer developers an opportunity to earn money from creating the modules used. Appspotr has 12 employees and is based in Gothenburg.

About Appspotr Asia

Appspotr Asia is a subsidiary jointly owned by Appspotr AB (30%) and Novel Unicorn (70%). See the press release on the Chinese joint venture from 29 May 2017 for more information.

Download as PDF

1 2 3 ... 12